HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA THĂM THÂN ĐÀI LOAN

Dịch vụ visaHƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA THĂM THÂN ĐÀI LOAN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA THĂM THÂN ĐÀI LOAN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA THĂM THÂN ĐÀI LOAN

Giá: liên hệ

Thời gian: liên hệ

Loại visa: thăm thân nhân

Thời gian lưu trú: liên hệ

Ghi chú: liên hệ

  • Thông tin chung
  • Giấy tờ cần thiết
  • Bảng giá

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA THĂM THÂN ĐÀI LOAN

1. Người xin visa chuẩn bị những giấy tờ sau:

(1) Các giấy tờ phía Việt Nam:

-  Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng, hộ chiếu cũ (nếu có)

-  Tờ khai xin cấp Visa: 1 tờ (có chữ ký của người xin visa).

-  02 ảnh 4,cmx 6cm.

-  Hộ khẩu gia đình  (Bản gốc hoặc photo công chứng).

- Giấy khai sinh của con gái (Bản gốc hoặc photo công chứng)

(2) Các giấy tờ gửi về từ Đài Loan:

- Thư bảo lãnh của con gái hoặc con rể (Bản gốc)

- Giấy đăng ký kết hôn của con gái với người Đài Loan (Bản photo).

- Trích lục hộ khẩu Đài Loan (Bản gốc còn hạn trong vòng 03 tháng).

- Xác nhận tình trạng mang thai hoặc tình trạng sức khỏe của con gái do bệnh viện cấp (Nếu có).

2. Loại visa: 3 tháng 1 lần (Thời gian lưu trú tối đa từ 30 đến 90 ngày). Loại thông thường xin được 30 ngày, nếu có giấy xác nhận sức khỏe của con gái sẽ xin được 60 đến 90 ngày.