HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA CÔNG TÁC ĐÀI LOAN

Dịch vụ visaHƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA CÔNG TÁC ĐÀI LOAN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA CÔNG TÁC ĐÀI LOAN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA CÔNG TÁC ĐÀI LOAN

Giá: liên hệ

Thời gian: liên hệ

Loại visa: Công tác

Thời gian lưu trú: liên hệ

Ghi chú: liên hệ

  • Thông tin chung
  • Giấy tờ cần thiết
  • Bảng giá

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA CÔNG TÁC ĐÀI LOAN

1. Người xin visa chuẩn bị những giấy tờ sau:

(1) Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng (Bản gốc và 01 bản photo).

(2) Tờ khai xin cấp Visa: 1 tờ (có chữ ký của người xin visa).

(3) 02 ảnh 4,cmx 6cm.

(4) Thư mời của công ty phía Đài Loan (Trong thư mời phải có đầy đủ thông tin của công ty mời như địa chỉ, điện thoại, số fax... người mời phải ký tên và đóng dấu của công ty).

(5) Giấy phép kinh doanh bản sao của công ty phía Đài Loan.

(6) Giấy phép kinh doanh bản chính và bản sao của công ty Việt Nam (Bản chính đối chiếu xong sẽ trả lại).

(7) Hợp đồng lao động bản chính và bản sao của nhân viên (Bản chính đối chiếu xong sẽ trả lại).

(8) Sổ bảo hiểm xã hội bản chính và bản sao của nhân viên (Bản chính đối chiếu xong sẽ trả lại).

2. Loại visa: 3 tháng 1 lần (Thời gian lưu trú tối đa 14 ngày)