Gia hạn hộ chiếu, lam ho chieu nhanh tai ha noi

Làm hộ chiếu nhanhGia hạn hộ chiếu

Gia hạn hộ chiếu

Gia hạn hộ chiếu

- Hộ chiếu cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Đối với hộ chiếu đã được cấp có thời hạn 5 năm trước khi hết hạn ít nhất 30 ngày được gia hạn một lần không quá 3 năm.

- Hộ chiếu cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi (cấp riêng hoặc cấp chung hộ chiếu với mẹ hoặc cha) có thời hạn từ 2 năm đến 5 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Trường hợp bổ sung trẻ em dưới 14 tuổi vào hộ chiếu đã cấp của mẹ hoặc cha thì thời hạn hộ chiếu của mẹ hoặc cha được điều chỉnh có giá trị từ 2 năm đến 5 năm tính từ ngày bổ sung trẻ em đó.

Hồsơ gồm:
-01 tờ khai xin gia hạn hộ chiếu
-
 01 ảnh 4x 6 (nền trắng)
- Hộ chiếu cần gia hạn
-Giấy tờ cư trú hợp lệ
-Chứng minh thư(nguyên vẹn, không ép)

    Ngoài thông tin trên các bạn cũng có thể gọi về số điện thoại: 0912 878 464 (Ms. Hiền) Các bạn sẽ được giải đáp mọi thắc mắc về vấn đề hộ chiếu cũng như hỗ trợ các bạn về thủ tục làm hộ chiếu nhanh hơn.