THĂM NHỮNG ĐỊA DANH NỔI TIẾNG QUA CÁC HÌNH ẢNH TRÊN TỜ TIỀN VIỆT NAM

Cẩm nang du lịchTHĂM NHỮNG ĐỊA DANH NỔI TIẾNG QUA CÁC HÌNH ẢNH TRÊN TỜ TIỀN VIỆT NAM

THĂM NHỮNG ĐỊA DANH NỔI TIẾNG QUA CÁC HÌNH ẢNH TRÊN TỜ TIỀN VIỆT NAM

Tiền tệ không chỉ là đơn vị thanh toán của từng quốc gia mà còn đại diện, thể hiện văn hóa mỗi nước thông qua những hình ảnh được in lên trên bề mặt nó.
Nếu như đồng đô la Mỹ nổi tiếng với hình ảnh của các đời tổng thống như Lincohn hay Washington, đồng nhân dân tệ Trung Quốc ấn tượng với công trình Vạn Lý Trường thành thì đồng tiền giấy Việt Nam lại đưa đến cho người xem nhiều địa danh du lịch nổi tiếng.
Cùng điểm lại một vài địa danh du lịch qua những từng mệnh giá của đồng tiền giấy Việt Nam dưới đây.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Theo afamily