Khách sạn trong nước | Khách sạn quốc tế

Khách sạn

HÀ NỘI LAKE SIDE

HÀ NỘI LAKE SIDE

Xếp hạng:

Giá tour: 1.200.000 VND

Địa chỉ: No. 23 Ngoc Khanh Str., Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam 

Tel:

Fax:

Website:

HÀ NỘI ROYAL VIEW

HÀ NỘI ROYAL VIEW

Xếp hạng:

Giá tour: 750.000 VND

Địa chỉ: 07 Hàng Dầu Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam

Tel:

Fax:

Website:

HÀ NỘI MOMENT HOTEL

HÀ NỘI MOMENT HOTEL

Xếp hạng:

Giá tour: 950.000 VND

Địa chỉ: 15 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, hà Nội 42 Hàng Cót - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel:

Fax:

Website:

HÀ NỘI LEGACY

HÀ NỘI LEGACY

Xếp hạng:

Giá tour: 850.000 VND

Địa chỉ: 18 Bát Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 108 Hang Bac Str - Hoan Kiem - Hanoi –

Tel:

Fax:

Website:

HÀ NỘI HOTEL

HÀ NỘI HOTEL

Xếp hạng:

Giá tour: 1.450.000 VND

Địa chỉ: D8 Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội

Tel:

Fax:

Website:

GRAND PLAZA

GRAND PLAZA

Xếp hạng:

Giá tour: 2.150.000 VND

Địa chỉ: 117 Tran Duy Hung Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel:

Fax:

Website:

FORTUNA

FORTUNA

Xếp hạng:

Giá tour: 2.050.000 VND

Địa chỉ: 6 Láng Hạ, Ba Đình Hà Nội

Tel:

Fax:

Website:

EDEN

EDEN

Xếp hạng:

Giá tour: 1.000.000 VND

Địa chỉ: 22 Đoàn Trần Nghiệp, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tel:

Fax:

Website:

BẢO SƠN

BẢO SƠN

Xếp hạng:

Giá tour: 1.550.000 VND

Địa chỉ: 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Tel:

Fax:

Website:

ANISE

ANISE

Xếp hạng:

Giá tour: 840.000 VND

Địa chỉ: 22 Quán Thánh, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình Hà Nội

Tel:

Fax:

Website: