Châu Phi

Châu Phi

Chương trình Nam Phi

HÀ NỘI - CAPTOWN - PRETORIA - KHU NGHỈ DƯỠNG SUN CITY - VƯỜN QUỐC GIA PILANESBURG – JOHANNESBURG

Ngày khởi hành: 02/04

Giá: 69,398,000

Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm

Địa điểm:

Hà Nội

HÀ NỘI - JOHANESBURG – ENTABENI - SUN CITY - CAPE TOWN

HÀ NỘI - JOHANESBURG – ENTABENI - SUN CITY - CAPE TOWN

Ngày khởi hành: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm

Địa điểm:

ThaiLand

HÀ NỘI - JOHANESBURG - SUN CITY - CAPE TOWN 2

HÀ NỘI - JOHANESBURG - SUN CITY - CAPE TOWN 2

Ngày khởi hành: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm

Địa điểm:

ThaiLand

HÀ NỘI - JOHANESBURG - SUN CITY - CAPE TOWN 1

HÀ NỘI - JOHANESBURG - SUN CITY - CAPE TOWN 1

Ngày khởi hành: Liên hệ

Giá: 75.129.000 VND

Thời gian: 11 Ngày 10 Đêm

Địa điểm:

ThaiLand