Châu Mỹ

Châu Mỹ

THAM QUAN BỜ ĐÔNG HOA KỲ

THAM QUAN BỜ ĐÔNG HOA KỲ

Ngày khởi hành: Liên hệ

Giá: 789 USD

Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm

Địa điểm: 0

ThaiLand

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO CAO CẤP CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO CAO CẤP CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Ngày khởi hành: Liên hệ

Giá: 8.499 USD

Thời gian: 16 Ngày 15 Đêm

Địa điểm: 0

ThaiLand

HÀ NỘI - NEW YORK - WASHINGTON D.C – PHILADENPHIA – PORTLAND -   LAS VEGAS –  LOS ANGELES (12 ngày)

HÀ NỘI - NEW YORK - WASHINGTON D.C – PHILADENPHIA – PORTLAND - LAS VEGAS – LOS ANGELES (12 ngày)

Ngày khởi hành: Liên hệ

Giá: 3.990 USD

Thời gian: 12 Ngày 11 Đêm

Địa điểm:

ThaiLand

HÀ NỘI - NEW YORK - WASHINGTON D.C – PHILADENPHIA – PORTLAND -   LAS VEGAS –  LOS ANGELES (14 ngày)

HÀ NỘI - NEW YORK - WASHINGTON D.C – PHILADENPHIA – PORTLAND - LAS VEGAS – LOS ANGELES (14 ngày)

Ngày khởi hành: Liên hệ

Giá: 4.200 USD

Thời gian: 14 Ngày 13 Đêm

Địa điểm:

ThaiLand

KHÁM PHÁ BỜ ĐÔNG VÀ BỜ TÂY HOA KỲ

KHÁM PHÁ BỜ ĐÔNG VÀ BỜ TÂY HOA KỲ

Ngày khởi hành: Liên hệ

Giá: 3.990 USD

Thời gian: 11 Ngày 10 Đêm

Địa điểm:

ThaiLand

VIỄN DU BỜ TÂY HOA KỲ

VIỄN DU BỜ TÂY HOA KỲ

Ngày khởi hành: Liên hệ

Giá: 2629 USD

Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm

Địa điểm: 0

ThaiLand